Besturingssystemen,  Software

Windows 10, Instellingen

Instellingen Windows 10

In dit onderwerp ga ik in op de instellingen van Windows 10 (te benaderen via het ‘tandwieltje’ linksonder in het Startmenu).

Microsoft (de maker van o.a. Windows) staat niet bepaald bekend om het respecteren van uw privacy. Niet dat ze perse kwaadwillende bedoelingen hebben, maar ze zijn wel graag op de hoogte wat u op uw computer doet. Enerzijds is dit om het product Windows beter te maken en ook om u als gebruiker op een aantal gebieden van dienst te kunnen zijn (…), maar toch, het is prettiger dat we zelf enigszins de controle houden over wat we wel of niet willen delen. In dit hoofdstuk wil ik aangeven welke instellingen geen probleem zijn en welke functies u mogelijk beter kunt uitschakelen.

NB: het is ondoenlijk om alle mogelijkheden van Windows-instellingen te behandelen. Daarom ga ik ‘slechts’ de mogelijkheden en opties noemen die echt van belang zijn. Voor het overige zijn het veelal instellingen die systeem-gerelateerd zijn of waar u een gebruikersvoorkeur kunt kiezen.

Voorbeeld:
Systeem-gerelateerd is de Resolutie van het beeldscherm (hoeveel informatie u op uw beeldscherm kunt zien). Aanbevolen is de optimale beeldverhouding. Wanneer u mogelijk slechtziend bent, zou u bijvoorbeeld de grootte van tekst, apps, enz. op 125% kunnen zetten. U gebruikt dan min of meer een vergrootglas (NB: er is nog een ander mogelijkheid; zie het deel ‘Toegankelijkheidsopties’)

Instellingen

U ziet hier het hoofdmenu van Windows-instellingen, verdeeld in een aantal categorieën.

Elke categorie is weer verdeeld in een aantal onderwerpen. Door met de linker muisknop te klikken op één van deze categorieën komen we in een volgend scherm waar de onderverdeling van de betreffende categorie zichtbaar wordt. De onderverdeling van de categorie staat aan de linkerkant en de inhoud van het onderwerp rechts.

Een groot deel van de instellingen is aan of uit te zetten met een ‘schakelaar’. Aan is puntje rechts en blauw, Uit is puntje links en wit. Door op deze schakelaar te klikken wijzigt u deze in Aan of Uit.

Waarschuwing vooraf: hoewel de meeste schakelaars geen ingrijpende consequenties hebben, is het wel zinvol om goed de tekst en/of meldingen te lezen van dat onderwerp. Het merendeel wijst zichzelf, maar wanneer u twijfelt, gewoon laten wat het is.

Specifieke aandachtspunten

Van de vele instelmogelijkheden zijn er een aantal welke u beslist anders wilt instellen. De belangrijkste zijn te vinden onder de categorie ‘Privacy’.

Windows is een commercieel product. Het tonen van advertenties zijn inkomsten voor Microsoft. Bij het onderwerp ‘Algemeen’ kunt u aangeven in welke mate u apps toestemming geeft om advertenties te tonen. 
NB: uitschakelen betekent overigens niet dat u geen advertenties meer krijgt! Microsoft zegt hier zelf van: “Als u de reclame-id uitschakelt, heeft dat geen invloed op het aantal advertenties dat u ziet; het kan alleen betekenen dat de advertenties minder interessant en relevant voor u zijn. Wanneer u deze weer inschakelt, wordt de reclame-id opnieuw ingesteld.”.

In praktijk valt het overigens heel erg mee. U kunt dus ook gerust deze aan laten staan en ook de ‘Locatieservice’ bij het onderwerp ‘Locatie’.

Camera en Microfoon is een ander verhaal. Standaard staan deze Aan, maar dat willen we juist niet. Dus, de bovenste schakelaar op Uit.

Er is een uitzondering: bijvoorbeeld Skype heeft de camera en microfoon nodig. In dat geval laat u de bovenste schakelaar Aan staan, maar zet u de afzonderlijke schakelaars per app op Uit en laat u Skype Aan staan.

Feedback en Diagnose is ook zo’n instelling. Microsoft wil graag zoveel mogelijk van u weten. Nergens voor nodig. Dus ook dit uitschakelen of zo minimaal mogelijk zetten. Dit ook even controleren bij Diagnostiek van app.

Verder is het zinvol om bij Achtergrond-apps te beoordelen welke apps u wel of niet op de achtergrond actief wilt laten zijn. Sommige zijn handig, zoals Kaarten, Mail, Weer en/of Nieuws, andere zijn minder relevant. Dit is een persoonlijke voorkeur.

Favoriete apps instellen

Het kan zijn dat de standaard apps van Windows 10 niet uw voorkeur hebben, maar dat u liever standaard een andere app of programma gebruikt, bijvoorbeeld de browser Chrome in plaats van de standaard browser Edge van Windows 10. U kunt dit wijzigen onder de categorie ‘Apps‘ en onderwerp ‘Standaard-apps‘.

In dit voorbeeld heb ik de standaard E-mail app ‘Mail’ vervangen door de E-mail app ‘eM Client’. Dit kan worden gewijzigd door met links te klikken op het betreffende icoontje en uw favoriete app te kiezen.

Verder is het nog zinvol om bij het onderwerp ‘Offlinekaarten‘ de kaart van Nederland te downloaden. Wanneer u dat gedaan heeft, open dan maar eens de app Kaarten (via het startmenu).

Bijwerken en Beveiliging

Verder met enkele bijzonderheden met betrekking tot de categorie ‘Bijwerken en Beveiliging‘.

Ten opzichte van voorgaande Windows versies is dit aspect aanzienlijk verbeterd. Waar vorige versies afhankelijk waren van de gebruiker om updates op te halen en te installeren, doet Windows 10 dit automatisch. Overigens is niet iedereen daar even blij mee, omdat het kan lijken of te pas en te onpas het systeem wordt vernieuwd. Dat kan inderdaad zo zijn, maar vanuit het oogmerk van veiligheid is dit beleid alleen maar toe te juichen. De actuele stand van zaken kan worden bekeken bij het onderwerp ‘Windows Update‘.

U ziet direct of en wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Eventueel kunt u nog de Geschiedenis van geïnstalleerde updates weergeven. Mocht u het niet vertrouwen, dan kunt u Naar updates zoeken door de betreffende knop aan te klikken.

Wanneer u niet gestoord wilt worden door een update, dan kunt u door middel van de optie Gebruikstijden wijzigen instellen wanneer een eventuele update mag worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend moet de computer wel aan staan wanneer deze wordt uitgevoerd. Een meer specifieke instelling voor het updaten vind u onder Opties voor opnieuw opstarten en/of Geavanceerde opties.

Windows Defender

Dan Windows Defender, de standaard virusscanner en firewall van Windows 10. Bij het artikel Computerbeveiliging is hierover al het e.e.a. beschreven.

Wanneer u een sporadische tot gemiddelde gebruiker van internet bent, kunt u voldoende vertrouwen op Windows Defender. Ook hiervoor geldt dat deze automatisch wordt bijgewerkt.

NB: De bijgevoegde afbeelding geeft niet de volledige status weer aangezien ik zelf Ziggo Safe Online (feitelijk F-Secure) als virusscanner gebruik. Om die reden staat er geen ‘vinkje’ bij Virus- en bedreigingsbeveiliging.

Via de icoontjes aan de linkerkant kunt u de status bekijken van uw bescherming. De informatie wijst zichzelf.

Toegankelijkheid

Tenslotte nog iets over de categorie ‘Toegankelijkheid‘.

Aangezien mijn doelgroep voornamelijk senioren betreft, is het niet ondenkbaar dat juist deze categorie voor u van belang kan zijn. Met de mogelijkheden die deze categorie biedt, kan het uw computergebruik aanzienlijk vergemakkelijken. Zo is het mogelijk dat tekst op het beeldscherm wordt voorgelezen, kunt u het beeld van het scherm vergroten voor betere leesbaarheid en zijn er nog een aantal voorzieningen aanwezig die uw computergebruik prettiger kan maken.

Mocht u ondanks of naast deze informatie nog hulp nodig hebben, ik help u daar vanzelfsprekend graag bij!