Tarieven

Een hobbymatig ingestelde dienstverlening hoeft niet onder te doen voor een bedrijfsmatige ondersteuning. Als u mij om hulp vraagt, hoop ik u daarvan te kunnen overtuigen!

Standaardtarief

Voor het bij u thuis geven van advies of het verlenen van service of instructie, wordt een uurtarief van € 10,- berekend met een minimum van 1 uurExtra tijd wordt per 15 minuten berekend.

Voorrijkosten

Voor adressen binnen de plaatsen Zutphen en Warnsveld worden geen voorrijkosten berekend. Voor andere plaatsen geldt een standaardtarief van:

 • € 5,- (minder dan 25 km retourafstand)
 • € 10,- (meer dan 25 km en minder dan 50 km retourafstand)
 • € 15,- (meer dan 50 km en minder dan 75 km retourafstand)
 • Meer dan 75 km in overleg.

Tarieven specifieke service

Voor een aantal handelingen wordt een ander tarief berekend dan het standaardtarief aangezien dit o.a. meer specifieke handelingen betreffen en/of meer tijd vraagt.
Waar mogelijk voer ik de betreffende handelingen bij u thuis uit, of het moet gezien de te verwachten tijd handiger / wenselijker zijn dat ik deze thuis uitvoer. E.e.a. gaat altijd in overleg.

Het betreft dan de volgende handelingen:

  • Het upgraden of (her)installeren van het besturingssysteem (Windows of Linux) van uw computer / laptop.
   Tarief: € 50,- excl. de eventueel benodigde licentie.
  • Het upgraden van uw computer / laptop middels het vervangen van de harde schijf door een Solid State Disk (SSD).
   Tarief: € 75,- excl. materiaalkosten (de SSD) en incl. installatie besturingssysteem.
  • Het uitbreiden van het intern geheugen.
   Tarief: € 25,- excl. materiaalkosten (de intern geheugen module).
  • … (in overleg)
NB: Niet inbegrepen is het back-uppen c.q. overzetten van persoonlijke data (documenten, foto’s e.d.). Vanzelfsprekend doe ik ook dit met alle plezier voor u, dit tegen het normale uurtarief van € 10,-.

Serviceabonnement

Naast de mogelijkheid om hulp per situatie / gebeurtenis te vragen, is het ook mogelijk om een serviceabonnement af te sluiten.

Wat betekent dit en wat is uw voordeel?

Met een serviceabonnement koopt u in feite computerhulp in. Een tegoed aan computerhulp die u op elk nader overeen te komen moment en voor elke door mij te leveren service kunt aanvragen.

De prijs van een serviceabonnement bedraagt € 80,-
Voor dit bedrag ontvangt u tot 10 uur aan computerhulp ter waarde van € 100,-. Uw voordeel € 20,-

Deze 10 uur computerhulp is naar eigen inzicht te besteden. Voorbeeld:

 • Computer APK (3 uur = € 30,-) +
 • Backuppen van data (1 uur = € 10,-) +
 • Herinstallatie Windows 10 (€ 50,-) +
 • Hulp middels TeamViewer (1 uur = € 10,-)
Voorwaarden:
 • Het serviceabonnement dient vooraf te worden betaald.
 • Indien binnen de abonnementsperiode geen aanspraak wordt gemaakt op de overeengekomen uren computerhulp, kunnen de resterende uren 1 maand worden meegenomen, hierna vervallen de niet gebruikte uren.
 • Eventueel te maken voorrijkosten (zie boven) zijn niet inbegrepen bij het abonnement en worden in overleg óf apart in rekening gebracht óf verrekend met de kostprijs van de nog openstaande uren computerhulp.

U kunt een serviceabonnement telefonisch aanvragen of middels het Contactformulier.

Aankoopbemiddeling

Naast de genoemde diensten, bied ik ook de mogelijkheid van aankoopbemiddeling. De tarieven hiervoor zijn variabel.

Zie Aankoophulp voor meer informatie.

Samengevat

Standaardtarief

 • Verlenen service of instructie € 10,- per uur (met een minimum van 1 uur)
 • Voorrijkosten resp. € 5, – (< 25 km), € 10,- (< 50 km), € 15,- (< 75 km), enz.

Serviceabonnement

 • Inkoop computerhulp ter waarde van 10 uur.
 • Prijs: € 80,-

Specifieke service

 • Upgrade / herinstallatie € 25,- tot € 75,-.
  Eventuele bijkomende kosten:
  Veiligstellen c.q. overzetten persoonlijke bestanden (documenten, foto’s e.d.) € 10,- per uur.
 • Garantie-/reparatiebemiddeling: € 10,- per uur.

Aankoophulp

 • Variant 1: € 10,-
 • Variant 2: € 30,-
 • Variant 3: € 50,-

NB: Voor uitleg varianten c.q.  extra mogelijkheden en bijkomende kosten, zie Aankoophulp

Betalingsmogelijkheden

Contant

Overboeking

Rekeningnummer:

Ten name van:

Onder vermelding van:

NL80 ASNB 0782 5275 31

B.A. Wuring

Datum serviceverlening  en/of Factuurnummer