Mijn werkverleden

Sinds medio 2014 ben ik na 40 jaar bij Defensie gewerkt te hebben met functioneel leeftijdsontslag gegaan en hoor daarmee inmiddels bij de groep gepensioneerden, of eigenlijk pre-gepensioneerden.
Defensie vond dat 40 jaar lang genoeg was en dus mocht (moest) ik met vervroegd pensioen. Dit is nou eenmaal zo geregeld bij Defensie. Prima, geen moeite mee. Altijd met plezier gewerkt hoor, maar het is ook wel prettig om op relatief jonge leeftijd meer tijd te krijgen voor gezin, familie en vrienden en allerlei leuke dingen te kunnen doen waar eerder minder gelegenheid voor was. 

Waarom deze computerhulp

Door mijn werk bij Defensie (Cavalerie Verkenning en Elektronische Oorlogsvoering), mijn grote hobby computers en alles wat daar mee te maken heeft, heb ik veel kennis en ervaring mogen opdoen. Bovendien vind ik het leuk deze kennis en ervaring met anderen te delen en waar mogelijk te kunnen helpen.

Tegenwoordig hoort de computer, laptop, tablet en smartphone bij het dagelijks leven. De één vindt het leuk, de ander heeft er de grootste moeite mee. Juist voor deze laatste groep mensen, jong en oud, die maar moeilijk kunnen wennen aan al deze nieuwe technologieën ben ik deze dienstverlening begonnen. Het is een mooie tijdsbesteding, dankbaar werk en heel leuk om te doen.

Het begon bij de Bibliotheek

Het idee voor deze computerhulp ontstond medio 2015 toen ik werd benaderd door de Needse vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (BOA). Mij werd gevraagd om daar tijdens het Seniorencafé voorlichting aan ouderen te verzorgen over het gebruik van tablet’s en e-readers, vanzelfsprekend voornamelijk gericht op het lezen van e-books. Dit werd 1x per maand gehouden.

Vrij snel werd dit ‘Tabletcafé‘, wegens succes, gewijzigd in een wekelijks te houden Digitaal Spreekuur en werd de dienstverlening uitgebreid met de zgn. Klik & Tik cursussen. Deze cursussen zijn vooral bedoeld om m.n. senioren bekend en vertrouwd te maken met het gebruik van computers en tablets. Deze cursus heb ik tientallen keren mogen geven. Later kwamen hier de Digisterker cursussen bij. Deze zijn gericht op het omgaan met de digitale Overheid zoals DigiD en MijnOverheid.nl.

Door deze voorlichting- en cursusmomenten ben ik enthousiast geworden over de kans die ik heb mogen krijgen om anderen te helpen bij hun digitale problemen.