Algemeen,  Software

OneDrive

Microsoft OneDrive

OneDrive is de online (Cloud) opslag behorende bij een Microsoft-account. OneDrive wordt automatisch met het installeren van Windows (10 / 11) geïnstalleerd en standaard wordt ingesteld dat nieuwe bestanden (documenten, afbeeldingen e.d.) hier worden opgeslagen. Vanzelfsprekend kan dit worden gewijzigd.

Het grote voordeel van OneDrive, of eigenlijk van Cloud-opslag in het algemeen, is dat bestanden altijd en overal toegankelijk zijn. (zie ook het onderwerp De Cloud).

Zo kan overal en met een willekeurige computer, tablet of smartphone de bestanden worden bekeken en bewerkt. Elke wijziging aan documenten of nieuw geplaatste bestanden worden met alle gekoppelde apparaten gesynchroniseerd. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld onderweg in de trein met de tablet of smartphone te werken aan een document en dit document later thuis op de pc af te maken. De enige voorwaarden zijn een Microsoft-account en een werkende internetverbinding.

Zoals genoemd is met elke installatie van Windows ook OneDrive geïnstalleerd. Dit is zichtbaar in Verkenner (zie afbeelding). NB: De te synchroniseren mappen kunnen verschillen.

Wanneer de instellingen na installatie van Windows ongewijzigd zijn, worden nieuwe bestanden opgeslagen in één van deze mappen. Het groene ‘vinkje’ geeft aan dat de betreffende mappen (en dus ook de inhoud) zijn gesynchroniseerd, het ‘wolkje’ geeft aan dat het beschikbaar is in de ‘Cloud’. Bij OneDrive dus.

Bestanden die (nog) niet in één van deze mappen staan, maar die u wel in OneDrive wilt opslaan kunnen hier simpelweg worden geplaatst door deze naar één van de mappen te slepen of te kopiëren. Deze worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd naar de online opslaglocatie (de Cloud).

Ook is het pictogram van OneDrive (het ‘wolkje’) zichtbaar in het systeem vak van de taakbalk. Door met Links op het pictogram te klikken worden de meest recent gesynchroniseerde bestanden getoond. Door met Rechts op het pictogram te klikken wordt een contextmenu getoond (zie afbeelding) waar we e.e.a. kunnen kiezen.

De meest relevante menu-optie is in dit geval de optie ‘Instellingen’.

Instellingen

Op het eerste tabblad ‘Instellingen’ kan worden ingesteld dat OneDrive al dan niet moet worden gestart bij het opstarten van de PC.

Een andere interessante optie is ‘Bestanden op aanvraag’. Hiermee worden alleen die bestanden gedownload die feitelijk worden gebruikt. Het bespaart dus ruimte op de harde schijf.

Het tweede tabblad (Account) geeft weer aan welk (Microsoft) account OneDrive is gekoppeld en hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is. Bovendien kunnen hier de Mappen worden gekozen die gesynchroniseerd dienen te worden.

Op het derde tabblad (Back-up maken) kan worden ingesteld of en waar bestanden standaard worden opgeslagen. Hier kun je o.a. instellen of documenten en afbeeldingen standaard worden opgeslagen in OneDrive of op deze PC.

De instellingen op de overige tabbladen zijn minder interessant en eigenlijk alleen van belang wanneer met anderen wordt samengewerkt aan documenten (tabblad Office). Verder kan op het tabblad ‘Netwerk’ worden ingesteld hoeveel bandbreedte het synchronisatieproces mag innemen.

Kortom, om optimaal gebruik te maken van OneDrive is het zaak om de mappen die gesynchroniseerd moeten worden zorgvuldig te kiezen.

OneDrive niet gebruiken

Indien u geen gebruik wilt maken van OneDrive, dan dient op het tabblad ‘Instellingen’ het automatisch starten te worden uitgezet. Bovendien is het dan zinvol om de opslaglocatie van Documenten, Afbeeldingen en dergelijke te wijzigen, bij voorkeur naar een andere interne harde schijf of partitie.