Algemeen

Internet, wat is het

Het Internet is een netwerk van miljoenen computers, verspreid over de hele wereld. Via het Internet kan informatie worden aangeboden, opgevraagd en verstuurd. Het is mogelijk om wereldwijd met elkaar te communiceren via de computer.

Geschiedenis

De basis van het Internet werd in 1969 gelegd door het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defensie. Op dit ministerie werden voor het eerst computers via telefoonlijnen met elkaar verbonden. Dit netwerk was zo gebouwd, dat het ene deel het werk van het andere kon overnemen (bijvoorbeeld tijdens een oorlog). Jaren hiervoor was het trouwens al mogelijk om computers in verschillende gebouwen met elkaar te verbinden LAN-protocol (Local Area Network); andere netwerken verbonden computers en netwerken over grote afstanden met elkaar door gebruik te maken van telefoonlijnen of zelfs satellieten. Nu kunnen computers ook met elkaar verbonden worden via het centraal antennesysteem (CAI). De technieken waren eerst alleen maar voor militairen bedoeld maar later konden ook anderen gebruik maken van de techniek.

Hoe moet u zich dat voorstellen?

Alle aangesloten computers hebben een eigen (uniek) “adres”, het internetprotocoladres (IP-adres).

Dit internetprotocoladres (IP-adres) is een uniek nummer dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat verbinding maakt met het internet. Je computer, mobiele telefoon, tablet en zelfs je smart-tv hebben allemaal een IP-adres.

IP-adressen worden gebruikt om je netwerk en locatie te identificeren. Er zijn twee soorten IP’s: IPv4 en IPv6. Het verschil tussen de twee is het aantal mogelijke adressen. IPv4 staat er slechts 4 miljard toe, terwijl IPv6 nooit zal opraken.

Technologie

Er staan op de computers, die een onderdeel zijn van het Internet, verschillende soorten bestanden. Ook heb je, net als op de eigen computer, speciale programma’s nodig om deze bestanden te kunnen lezen en te veranderen.

En toch is er een verschil: behalve bestanden, zoals u die op uw eigen computer heeft, zijn er ook speciaal voor het Internet ontworpen bestanden (Internet Explorer en Chrome bijvoorbeeld).

Hoe werkt het Internet?

Een groot aantal van de computers die op het Internet aangesloten is, wordt gebruikt als “magazijn” voor bestanden. Deze computers worden servers genoemd. In computertaal zal je vaak het begrip ‘cliënt/server’ tegenkomen, waarbij de cliënt (klant) informatie opvraagt, en de server informatie verstuurt. Deze manier van verbinden betekent dat er een Wereld Wijd Web (WWW) van draden, satellieten computers ontstaat. Het Internet koppelt netwerken door gebruik te maken van een speciaal soort computers, de routers, die als koppeling tussen de verschillende netwerken van het Internet werken.

Daarnaast gebruikt het Internet een netwerkprotocol (afspraken over de manier waarop data verzonden wordt). De ingenieurs die het Internet ontwierpen noemden het nieuwe netwerkprotocol TCP/IP. Elke computer die voorzien is van een telefoon (modem) of centrale antenne (CAI) aansluiting en is aangesloten op het telefoonnet of het centraal antennesysteem kan via een grote computer (provider) “ergens” op de wereld contact maken met andere computers die ook zijn aangesloten op zo’n grote computer. De combinatie van het TCP/IP protocol en het systeem van aan elkaar gekoppelde netwerken noemt men het Internet.

Deep Web en Dark Web

Naast het publieke internet, ook wel Surface Web genoemd, is er ook nog een internet dat niet zomaar toegankelijk is. Het is ooit bedoeld geweest voor journalisten, politieke activisten, regeringen, militairen die met elkaar wilden communiceren zonder dat iedereen kon meekijken en luisteren. Dit wordt wel het ‘Deep Web‘ genoemd. De inhoud van dit web wordt niet opgenomen in Google en andere zoekmachines zodat die inhoud niet gevonden kan worden.

Er wordt gezegd dat maar 4% van het internet toegankelijk is voor ‘gewoon’ internetten. De andere 96% wordt gebruikt voor activiteiten die het daglicht misschien niet kunnen verdragen. We zien dus eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg, en dat is al ontzettend veel.

Bron: vpngids.nl

Naast het Deep Web is er ook nog ‘Dark Web‘. De inhoud van dit web is gecodeerd en kan alleen benaderd worden via speciale servers.