Algemeen,  Software

Het beheer van schijven en bestanden, Deel 3

Cloudopslag

Het onderwerp Cloud komt regelmatig voorbij. Niet iedereen is bekend met dit begrip (zie De Cloud) en er zijn voor- en tegenstanders van het opslaan van persoonlijke informatie op internet. De argumenten tegen Cloudgebruik hebben nagenoeg altijd met veiligheid te maken, argwaan dat persoonlijke informatie uitlekt en op internet beschikbaar komt. Natuurlijk zit hier een kern van waarheid in. Omdat het op internet plaatsvindt, bestaat er simpelweg een risico dat opslaglocaties en/of diensten worden gehackt. Het is lastig aan te geven in welke mate dit risico bestaat. Zelf ben ik ervan overtuigd dat dit risico verwaarloosbaar klein is, mits … zorgvuldig is gekozen waar en bij wie je jouw informatie opslaat. Wat dat betreft kunnen grote bedrijven als Microsoft, Google en Apple zich geen negatieve reclame veroorloven en is er hun alles aan gelegen om de bescherming van jouw gegevens te garanderen.

Voorstanders daarentegen roemen unaniem het voordeel van deze online diensten, voornamelijk om persoonlijke gegevens zoals foto’s en documenten op een veilige manier op te kunnen slaan. Dat het daarbij ook nog eens vanaf elke locatie, apparaat en tijdstip beschikbaar is, is mooi meegenomen.

Vooral dit veilig opslaan van belangrijke bestanden is een belangrijk argument. Stel je maar voor dat je al jouw foto’s hebt ge-back-upped op een extern opslagmiddel en bij voorkeur op meerdere opslagmiddelen. Die foto’s wil je echt niet kwijt raken. Maar geen zorg, de kopieën liggen netjes opgeborgen in de kast. Maar wat nu als het huis in brand vliegt. Denk je er dan aan om die kopieën te redden? Zelf betwijfel ik dat en alleen daarom al gebruik ik een online opslaglocatie. Een soort verzekering dus en de eventuele (kleine) risico’s neem ik voor lief.

(Microsoft) OneDrive

De titel geeft het al aan, OneDrive is de online opslaglocatie van Microsoft. Het wordt automatisch meegeleverd met de installatie van Windows 10. Zie ook het artikel OneDrive.

Het artikel OneDrive geeft aan hoe deze is geïntegreerd binnen Windows 10. Maar hoe ziet het er uit op internet?

Omdat OneDrive is gekoppeld aan het Microsoft-account (een e-mailadres eindigend op hotmail.com, hotmail.nl, live.nl of outlook.com) en dit account op internet benaderd kan worden, is ook online de inhoud van OneDrive te bekijken en/of te beheren.  De afbeelding geeft weer hoe dit er uit ziet. Ook hier zien we overeenkomsten met het bestandsbeheer van Windows door het gebruik van mappen. Diezelfde structuur zien we terug op de PC.

Alles wat we wijzigen, toevoegen of verwijderen, via de PC of rechtstreeks op internet, wordt naadloos gesynchroniseerd.

Het gebruik van OneDrive is zeer eenvoudig. Wanneer je wilt dat dit document of die foto veilig wordt gesteld, hoef je alleen maar het document of de foto naar een map onder OneDrive te verplaatsen / kopiëren en de rest gaat vanzelf. Direct wordt het bestand naar de online opslaglocatie gekopieerd en daarmee ook te benaderen vanaf elk ander aan het Microsoft-account verbonden apparaat.

Een extra functionaliteit van het Microsoft-account is de beschikbaarheid van een online ‘kantoor’. Met dit kantoor wordt bedoeld een aantal programma’s om online documenten te kunnen schrijven, berekeningen uit te voeren en nog veel meer. Microsoft noemt deze programma’s Toepassingen. Deze toepassingen zijn te benaderen via de 9 puntjes linksboven. Het zal niet vreemd zijn dat de bestanden die hier gemaakt worden, opgeslagen worden op OneDrive.

Ook is hier de webmail van hotmail, live of outlook te benaderen, inbegrepen het adressenboek (Personen).

Al deze toepassingen, dus ook OneDrive, zijn online vanuit dit Microsoft-kantoor te openen.

Google Drive

Soortgelijk aan OneDrive is de online opslaglocatie van Google, Google Drive. Het equivalent van Microsoft Toepassingen is Google Apps. Deze zijn te bereiken vanuit elk Google programma, bijvoorbeeld Gmail, door te klikken op de 9 puntjes rechtsboven. Hier zien we ook het icoontje van Google Drive (2).

Ook hier zien we aan de linkerkant een mappenstructuur. Wat (nog) ontbreekt, is de automatische koppeling naar bestanden op deze PC, zoals OneDrive dit kent. Echter, ook dit is mogelijk, zij het wat omslachtiger. Er moet e.e.a. worden gedownload en geïnstalleerd.

Linksonder in de afbeelding ziet u een knop met de tekst ‘Backup en Sync voor Windows installeren’. Nadat hier op is geklikt en het gedownloade bestand geopend, wordt Backup en Sync stapsgewijs geïnstalleerd. O.a. wordt gevraagd welke mappen gesynchroniseerd moeten worden.

We zien vervolgens de gekozen mappen terug in Google Drive en de mogelijkheden in Verkenner.

Zoals u ziet, is de benadering van OneDrive en Google Drive enigszins verschillend. Omdat OneDrive geïntegreerd is in Windows 10, wordt er (door Microsoft) vanuit gegaan dat u bestanden (documenten, foto’s, e.d.) standaard wilt opslaan in OneDrive. Dit betekent dus dat bestanden worden opgeslagen in de mappen die zichtbaar zijn in Verkenner als onderliggende mappen van OneDrive. In het voorgaande artikel ‘Het beheer van schijven en bestanden, Deel 2: Bestandsbeheer’ is juist deze standaard-opslaglocatie gewijzigd naar een andere partitie. Om nu bestanden in OneDrive te plaatsen zullen deze handmatig verplaatst / gekopieerd moeten worden naar een map onder OneDrive.

Google Drive pakt het anders aan. Deze laat de gebruiker zelf de mappen kiezen die gesynchroniseerd moeten worden. Dit kunnen dus de mappen in de gewijzigde opslag-locatie zijn. In feite dus 2 vliegen in één klap: a) de standaard opslaglocatie is veilig op een andere partitie en b) deze wordt automatisch online opgeslagen.

iCloud Drive

Naast OneDrive en Google Drive moet ook iCloud Drive worden genoemd. Dit is de online opslaglocatie van Apple en hoewel ook te gebruiken onder Windows, is het toch meer geschikt voor Apple producten. Apple apparatuur is volledig ingericht op de samenwerking met iCloud Drive, net zoals OneDrive in beginsel de aangewezen online opslaglocatie is voor Windows 10 gebruikers.

iCloud Drive maakt op haar beurt weer deel uit van een verzameling programma’s, vergelijkbaar met Microsoft Toepassingen en Google Apps. Deze verzameling programma’s wordt bij Apple eenvoudigweg iCloud genoemd.

De werking van het iCloud Drive komt overeen met OneDrive en Google Drive en ook hier is een synchronisatiemiddel te downloaden, te installeren en te gebruiken met Verkenner.