Het beheer van schijven en bestanden, Deel 1

Inleiding

In dit onderwerp behandel ik het beheer van de interne harde schijf (HD) of Solid State Disk (SSD), ofwel schijfbeheer en het beheer van bestanden (bestandsbeheer) onder Windows 10. Omdat het een behoorlijk omvangrijke beschrijving omvat, doe ik dit in 3 delen:

  • Deel 1: Schijfbeheer
  • Deel 2: Bestandsbeheer
  • Deel 3: Cloudopslag

Deel 1: Schijfbeheer

Wanneer u een nieuwe PC geleverd krijgt en u kijkt middels Verkenner naar de inrichting van de HD of SSD, ziet u vaak dat deze bestaat uit een C: schijf en soms een D: schijf. Als u een D: schijf ziet, dan is de situatie al prima ingericht. Echter, wanneer alleen een C: schijf zichtbaar is, dan is het zinvol om ook een D: schijf aan te maken.

Partities

U merkt dat ik het heb over een C: en een D: schijf, maar eigenlijk zou ik moeten spreken over een C: en een D: partitie. Waarom?

Normaliter beschikt een PC over 1 interne HD/SSD. Het betreft dus fysiek 1 onderdeel. Echter, we willen graag systeem- en programmabestanden gescheiden houden van persoonlijke data (foto’s, documenten, e.d.). Dit kan door middel van een goed georganiseerde mappenstructuur, maar beter is het om ook een soort fysieke scheiding te maken. Om die reden ‘knippen’ we softwarematig de HD/SSD in stukjes. Deze ‘stukjes’ noemen we partities en het ‘leuke’ is dat elke partitie zich gedraagt als een zelfstandige HD/SSD.

Elke data-opslaglocatie krijgt een eigen schijfletter. Zo’n data-opslaglocatie omvat elke afzonderlijke partitie, maar ook de CDRom-drive, USB-drive/stick of SD-kaart. Zo kun je bijvoorbeeld via Verkenner zien dat er een systeemschijf is (C:), een data-schijf (D:), een CDRom-drive (E:), een USB-drive (F:), een SD-kaart (G:), enzovoorts. Vroeger beschikten computers nog over diskette-stations (voor ‘floppy-disks‘), maar deze kom je bijna nooit meer tegen. Voor deze stations waren/zijn de schijfletters A: en B: gereserveerd. Voor de systeemschijf (Windows) is C: gereserveerd. Daarna volgen de overige partities, de CDRom-drive en daarna de verwisselbare media zoals USB-drives/sticks.

Hoe het er op uw PC uitziet, is te zien via de menu-optie ‘Schijfbeheer‘. Deze is te bereiken door met de rechter muisknop op de knop van het Startmenu te klikken en te kiezen voor Schijfbeheer.

Het nut van partities

U heeft gelezen dat elke partitie zich gedraagt als een zelfstandig HD/SSD. Dit betekent dat, hoewel het fysiek één en dezelfde schijf betreft, er een softwarematige scheiding bestaat tussen de afzonderlijke partities. Daardoor is het mogelijk om delen (partities) van de HD/SSD in te richten voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een partitie alleen voor Muziek of Films, voor Privé documenten of voor Downloads of Spellen.

Naast het feit dat deze manier van indelen zeer overzichtelijk is, is er ook nog een veiligheidsreden: mocht om wat voor reden het besturingssysteem Windows (op C:) defect raken, dan hoeft alleen het besturingssysteem op de C: schijf opnieuw geïnstalleerd te worden. De data op de andere partities blijft daarbij intact!

Het beheren van partities

Via Schijfbeheer is het mogelijk om o.a. de grootte van partities aan te passen. Echter, persoonlijk vind ik het beheer van partities met behulp van Schijfbeheer minder overzichtelijk. Daarom gebruik ik zelf bij voorkeur beproefde externe software, namelijk MiniTool Partition Wizard. Deze is gratis en van uitstekende kwaliteit.

Met gebruik van dit programma ga ik een bestaande schijf die alleen een C: partitie bevat opnieuw indelen en voeg een D: partitie toe.

Om dit te kunnen doen, dient eerst MiniTool Partition Wizard Free Edition te worden gedownload, geïnstalleerd en geopend. Het volgende venster wordt getoond:

Door op het lichtblauwe vak te klikken, wordt het venster geopend waar de indeling van de HD/SSD kan worden aangepast.

U ziet dat er een tweetal door het systeem gereserveerde delen aanwezig zijn en een C: partitie. Hierop is het besturingssysteem geïnstalleerd. De grootte van de C: partitie wil ik verkleinen en het vrijkomende deel toewijzen aan een D: partitie. Dit wil ik doen om data gescheiden van het besturingssysteem te kunnen opslaan.

Om dit te doen, moeten een paar achtereenvolgende stappen worden doorlopen:

  1. De C: partitie verkleinen
  2. De vrijgekomen ruimte toewijzen aan de nieuwe partitie D:
  3. De wijzigingen (laten) toepassen

Stap 1 voer ik uit door de C: partitie aan te klikken en met de rechter muisknop te kiezen voor Move/Resize (NB: Dit kan ook middels het menu aan de linker zijkant). Het programma zal nu vragen hoe groot de verkleinde partitie in de nieuwe situatie moet worden. De gewenste grootte vul ik in bij Partition Size en klik vervolgens op OK.

Hierna (stap 2) ga ik de vrijgekomen ruimte gebruiken door een nieuwe partitie te maken. Hiervoor klik ik de vrijgekomen ruimte aan en kies met de rechter muisknop of het menu voor de optie Create. Ook hier kan weer een grootte ingevuld worden, echter de maximaal beschikbare grootte is al ingevuld, dus dat kan zo worden gelaten. Het enige wat ik hier doe is een naam (Data) geven aan de partitie en bevestig dit weer door op OK te klikken.

De nieuwe partitie is aangemaakt en als laatste moeten de wijzigingen nog worden bevestigd en door het systeem worden toegepast (stap 3). Hiervoor klik ik op het ‘vinkje’ linksboven, Apply.

Vanaf dit moment volgt een bevestiging/waarschuwing en de mededeling dat het systeem opnieuw opgestart dient te worden. ‘Restart Now‘.

De PC wordt afgesloten en opnieuw opgestart.

Schrik niet, maar u ziet eerst enige tijd een zwart scherm met allerlei informatie omtrent de vordering van de wijzigingen. Laat dit gewoon z’n gang gaan. Wanneer de wijzigingen volledig zijn toegepast start Windows vanzelf op.

Nadat Windows is opgestart, kan eventueel nog middels Schijfbeheer bekeken worden hoe de nieuwe situatie er uit ziet.

Verder naar Deel 2: Bestandsbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien + 18 =