Algemeen,  Software

De Cloud

Wat is de Cloud

Simpel gezegd betekent de Cloud niets anders dan werken en bestanden opslaan op een andere plek dan op uw eigen computer. Die andere plek is doorgaans een datacenter (een locatie waar veel computers staan met grote opslagcapaciteit). Zo heb je datacentra van Microsoft, Google, enzovoorts. Omdat niet bekend is op welke computer, in welk datacenter of welke locatie uw bestanden worden opgeslagen, spreken we van ‘ergens’. Dit ergens wordt voorgesteld als een ‘wolk’, of op z’n Engels, de Cloud.

De afbeelding toont (een deel) van het Google Datacenter in Delfzijl. Staan uw of mijn bestanden daar? Geen idee. Voor hetzelfde zijn ze opgeslagen in Finland of North-Carolina. Maakt het uit? Nee, als het maar veilig is en we er bij kunnen komen.

De meest bekende Cloud-diensten worden aangeboden door Microsoft, Google en Apple. Denk maar aan Office Toepassingen en Google Apps, maar ook aan de bij Windows 10 standaard geïnstalleerde (online) opslagmogelijkheid OneDrive. Het Google alternatief heet Google Drive. Voor Apple gebruikers is dit iCloud.

Werken in de Cloud

De afbeelding toont grafisch de essentie van het werken in de Cloud.

Data (documenten, foto’s, enz.) wordt opgeslagen op een online opslaglocatie. Deze data (met name documenten) kunnen online worden aangemaakt en bewerkt, maar ook kan met een programma/app op de PC, tablet of smartphone deze data worden gemaakt en/of bewerkt en worden gesynchroniseerd met de online opslaglocatie.

Dit synchroniseren is het sleutelwoord. Omdat het is/wordt opgeslagen op de online locatie, kan de data vanaf elk apparaat worden benaderd. Dit betekent dus dat wijzigingen aan data die je met het ene apparaat toepast, onmiddellijk ook zichtbaar is op het andere apparaat. Zo zou je dus bijvoorbeeld onderweg tijdens je reis een document kunnen beginnen en deze later kunnen voltooien op de PC thuis.

Ook met gemaakte foto’s werkt dit zo. Smartphones zijn bijvoorbeeld tegenwoordig zou ingesteld dat met het verbonden account (een Google account voor Android smartphones of een Apple account voor iPhones) automatisch gemaakte foto’s gesynchroniseerd worden met de online opslaglocaties van Google (Google Drive) en Apple (iCloud).

Enerzijds is het dus zo dat het erg handig is om op elk moment en op elke plaats de eigen data te kunnen benaderen en anderzijds worden gelijktijdig kopieën (een back-up) gemaakt van de data. Zo raakt u in beginsel nooit meer die belangrijke bestanden (=data) kwijt.

Gebruik van een Cloud dienst

Uitgangspunt is dat u een account heeft bij Microsoft, Google of Apple, maar ook minder bekende Cloud-diensten zijn hiervoor beschikbaar. De meesten van u hebben tenminste één van deze mogelijkheden.

Een Microsoft account om optimaal met Windows 10 te kunnen werken, een Apple ID voor Apple producten en een Google account omdat deze is gekoppeld aan een Android smartphone (Android is van Google), maar ook uiterst bruikbaar als reserve e-mailadres.

Het Microsoft account kunt u herkennen aan een e-mailadres die @hotmail @live of @outlook.com bevat. Voor Google is dit @gmail.com.

NB: Een Microsoft of Google account kunt u overigens ook aanmaken met uw bestaande e-mailadres. Bezit u dergelijk account, dan kunt u gebruik maken van de online diensten van Microsoft en/of Google. Indien u het niet bezit, u kunt er hier één aanmaken voor Microsoft en hier één voor Google.

Zoals genoemd wordt OneDrive automatisch meegeïnstalleerd met Windows 10. U ziet dit in Verkenner. De standaard instelling is dat OneDrive is geïntegreerd met Windows 10. Op deze manier kunt u heel eenvoudig bestanden in OneDrive (de Cloud) opslaan. U slaat het bestand in de map OneDrive op, kopieert of sleept het desnoods daar naartoe, waarna het automatisch wordt gesynchroniseerd met de online opslag.

Zie ook het onderwerp OneDrive.

Altijd kantoorprogramma's beschikbaar

Deze functie, het online opslaan van bestanden, is maar een deel van de mogelijkheden. Ook het schrijven van een document of het bijhouden van de agenda, het kan allemaal online in de Cloud, altijd en overal.

Om dit te openen gaat u bij Google naar Gmail en bij Microsoft naar Outlook. U logt in en u ziet rechtsboven (Gmail) of linksboven (Outlook) een vierkantje met 9 puntjes. Door hier op te klikken worden de Toepassingen/Apps zichtbaar en kunnen deze worden geopend door er op te klikken.

Overige Cloud-diensten

Tenslotte, naast deze genoemde mogelijkheden zijn er voor u tenminste nog twee handige gratis Cloud-diensten:

Dropbox is een Cloud-dienst waarmee foto’s e.d. gedeeld kunnen worden met andere personen. Daarvoor worden de bestanden ge-upload naar Dropbox, waarna, na uw machtiging, anderen in staat zijn om daar de bestanden te kunnen bekijken en/of te kunnen downloaden.

WeTransfer is een manier om grote bestanden te kunnen sturen naar een of meerdere specifieke perso(o)n(en) op basis van hun e-mailadres. U upload het bestand naar WeTransfer en de geadresseerden ontvangen een e-mail dat er een bestand voor hen beschikbaar staat. Via een bijgevoegde link in de mail kunnen zij vervolgens het bestand downloaden.

Omgekeerd is dit uiteraard ook mogelijk. In dat geval ontvangt u een uitnodiging voor Dropbox of een bericht van WeTransfer om bestanden te downloaden.